شناسه دیجیتال اشیا

کلیه مقالات منتشر شده در نشریه روشهای هوشمند در صنعت برق دارای کد بین المللی شناسه دیجیتال اشیا (DOR) هستند. این شناسه توسط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام برای مقالات تولید می شود. از مزایای مهم این شناسه می توان به دسترسی آسان­تر به مقاله­ ها اشاره کرد. شناسه دیجیتال اشای یکی از شاخص های ارزیابی نشریات توسط وزارت علوم است.