شرح وظایف در قالب اصول اخلاقی نشریه

 

اصول اخلاقی انتشار مقاله در نشریه روشهای هوشمند در صنعت برق بر اساس اصول "کمیته بین‌المللی اخلاق نشر" موسوم به COPE و رعایت "منشور و موازین اخلاق پژوهش نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری" تدوین شده است. همچنین اداره انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد بر چاپ مقالات نظارت کامل داشته و نشریه ملزم به رعایت اصول اخلاقی مورد نظر دانشگاه آزاد اسلامی است. سردبیر، دبیران علمی، داوران و نویسندگان و اعضای اجرایی نشریه باید اصول اخلاقی را رعایت کنند.

 

وظایف ناشر

 

الف- تصمیمات اتخاذ شده در رابطه با مقاله ارسال شده فقط براساس نظرات تخصصی بوده و نظرات فردی در آن اعمال نمی­شود.

ب- نشریه در حفظ صیانت از سوابق دانشگاهی و تحقیقاتی تعهد دارد.

ج- نشریه ملزم به رعایت اصول اخلاقی توسط سردبیر و دبیران علمی، هیات تحریریه و داوران و کلیه عوامل اجرایی نشریه است.

د- تحلیل مقاله از نظر سرقت ادبی و تقلب و سوء رفتارهای احتمالی به طور پیوسته بررسی می­ شود.

 

وظایف و تعهدات سردبیر و  دبیران علمی و اعضای هیئت تحریریه

 

الف- مسئولیت چاپ نهایی مقاله در نشریه برعهده سردبیر است که بر اساس میزان اعتبار مقاله و جذابیت آن برای محققین تصمیم­ گیری می­ کند. نظر سردبیر همگام با سیاست­های اتخاذ شده توسط هیئت تحریریه و رعایت قوانین نشر و همچنین نظرات داوران و ویراستاران نشریه است.

ب- مقاله ارسالی ابتدا توسط سردبیر و یا جانشینان ایشان مورد بررسی قرار می­ گیرد. مقاله ارسالی در صورت همسان نبودن موضوع با اهداف نشریه یا کیفیت پایین ظاهری آن ممکن است در همان ابتدا رد شود. بعد از تایید سردبیر مقاله برای چند داور متخصص در زمینه موضوع مقاله ارسال می­ گردد.

ج- سردبیر مقاله را مورد ارزیابی قرار می­ دهد و تصمیم سردبیر برای پذیرش یا رد یک مقاله بر اساس اهمیت، اصالت و نوآوری و اهداف نشریه است.

د- سردبیر و اعضای هیئت تحریریه  داوران را بر اساس زمینه تخصصی، سرآمدی، تجربه علمی و عملی و همچنین التزام اخلاقی آنان انتخاب می­ نمایند.

ه- سردبیر، اعضای هیئت تحریریه و اعضای اجرایی نشریه اطلاعات مقاله را به غیر از نویسندگان مقاله، داوران و ناشر در اختیار شخص دیگری قرار نمی­ دهند. مطالب ارائه شده در پروسه داوری به صورت کاملا محرمانه باقی خواهد ماند.

و-  سردبیر و اعضای هیئت تحریریه و اجرایی نشریه نمی­ توانند قبل از انتشار مقاله از داده‌ها یا نتایج جدید آن و یا انتقاد از نویسندگان استفاده نمایند و پس از انتشار مقاله نیز مجاز به انتشار جزئیاتی فراتر از آنچه در نشریه منتشر شده نیستند.

ز- سردبیر و یا جانشینان آن از ارزیابی مقاله که در آن ممکن است دارای منافع شخصی یا گروهی باشد، خودداری نموده و بررسی آن را به سایر اعضای هیئت تحریریه واگذار می­ نماید. 

ح- سردبیر از داور مقاله هرگونه احتمال تعارض در منافع را که بر روی نتایج داوری تأثیر می­ گذارد را خواهد خواست و بر اساس آن سردبیر برای انتخاب داور تصمیم­ گیری می­ کند.

ط- سردبیر از داوری‌های عمیق و مستدل استقبال می­ نماید و از داوری‌های سطحی و مغرضانه جلوگیری می­ کند.

ی- سردبیر و اعضای هیات تحریریه و اجرایی نشریه آثار متهم به عدول از اخلاق انتشاراتی و پژوهشی را که توسط داوران یا به دیگران گزارش می‌شود را با دقت و جدیت بررسی می­ نمایند و در صورت نیاز، اقدامات لازم را بر اساس آئین‌نامه‌های داخلی و نظر هیئت تحریریه نشریه و اداره انتشارات دانشگاه انجام می­ دهد.

 

وظایف و تعهدات داوران نشریه

 

الف- داوران با بررسی کیفی، محتوایی و علمی مقاله و مطالعه دقیق و کامل آن در جهت بهبود و ارتقاء کیفی و محتوایی مقاله ‌نظرات سازنده خود را اعلام می­ کند. نظرات داوران باید به صورت عینی و بی طرفانه با دلایل قانع کننده ارائه شود به طوری که مولفان قادر باشند از آنها برای اصلاح مقاله استفاده نمایند. اانتقاد شخصی از نویسندگان نامناسب است.

ب- بررسی دقیق مقاله توسط داور به سردبیر در تصمیم­ گیری در مورد پذیرش یا رد یک مقاله کمک می­ کند و از طریق ارتباطات سردبیر با نویسنده به نویسنده در بهبود کیفیت مقاله پیشنهاد ارائه می­ نماید.

ج- داوران باید تمام اطلاعات مربوط به مقاله را محرمانه نگه دارند و با آنها به عنوان اطلاعات خصوصی رفتار کنند.

د- داور از قبول مقاله­ که در آن منافع اشخاص، مؤسسه و شرکت‌های منسوب به داور به‌وسیله آن حاصل می‌گردد، خودداری نماید. همچنین داور از قبول بررسی مقاله که در انجام پژوهش یا نگارش مقاله با نویسندگان همکاری داشته است، خودداری نماید.

ه- اگر داور نمی­ تواند در زمان تعیین شده برای داوری مقاله، مقاله را بررسی نماید، باید به سردبیر اطلاع دهد.

و- داور باید هرگونه تشابه یا همپوشانی در مورد مقاله در دست بررسی را به سردبیر اطلاع دهد. همچنین ارجاع‌دهی کامل مقاله به تحقیقات را بررسی نماید و تحقیقات انتشار یافته مرتبط را که در مقاله به آن‌ها ارجاع داده نشده به سردبیر اطلاع دهد.

ز- داور انتخابی بعد از بررسی خلاصه مقاله سردبیر نشریه را از تصمیم خود در مورد پذیرش یا عدم پذیرش داوری مطلع نماید. همچنین در صورت عدم پذیرش داوری، سردبیر نشریه را در انتخاب داور جایگزین یاری نماید.

ح- داور باید در زمینه موضوعی مقاله، صاحب‌نظر و متخصص باشد و از پذیرش بررسی مقاله که موضوع آن با حوزه تخصصی وی فاصله دارد اجتناب کند.

ط- هرگونه تماس با نویسندگان مقاله فقط از طریق سردبیر مجله انجام خواهد گرفت و داور اجازه تماس مستقیم با نویسندگان در رابطه با مقاله در حال داوری را ندارد.

 

وظایف و تعهدات نویسندگان مقاله

 

الف- انتشار مقاله به معنی تأیید مطالب آن توسط هیئت تحریریه نشریه روشهای هوشمند در صنعت برق نیست و نشریه پس از طی مراحل داوری اقدام به چاپ مقاله می­ نماید.

ب- موضوع مقاله ارسالی باید مطابق اهداف نشریه روشهای هوشمند در صنعت برق باشد و به‌صورت علمی و منسجم مطابق الگوی مجله، آماده شده باشد. برای اطلاع از زمینه‌های تخصصی تحت پوشش نشریه به قسمت اهداف و چشم­ انداز مراجعه نمایید.

ج- نویسندگان باید نتیجه حاصل از پژوهش اصیل خود را همراه با یک بحث عینی در مورد اهمیت  موضوع ارائه نمایند. داده­ های اساسی باید به طور دقیق در مقاله ارائه شوند. مقاله باید حاوی جزئیات و منابع کافی باشد تا محققان بتواند از آن استفاده نمایند. اظهارات متناقض در مقاله غیر قابل قبول است. مسئولیت درستی و دقت محتوای مقاله بر عهده مولفان است. و نویسندگان باید از صحت و دقت محتوای مقاله مطمئن باشند.

د- تحقیقات باید دقیق و مبتنی بر اصول پژوهش در مجامع علمی انجام گرفته باشد و هرگونه استفاده از نتایج پژوهش دیگران باید با ذکر منبع در مقاله اشاره شود و هیچ بخشی از مقاله نباید بدون ذکر منبع از آثار دیگری کپی شده یا سرقت ادبی شده باشد.

ه- نویسنده یا نویسندگان باید در هنگام ارسال مقاله هرگونه تضاد منافع اقتصادی یا تضاد دیگری که ممکن است تأثیر بر نتایج یا تفسیر مقاله داشته باشند را بیان کنند.

و- اگر مولفان مقاله چاپ شده یک خطای مهم را در مقاله مشاهده نمودند باید به سرعت ناشر اطلاع دهد و با ویراستار برای  تصحیح آن همکاری نمایند.

ز- نویسنده مسئول باید هنگام ارسال مقاله مطمئن باشد که نام همه نویسندگان در مقاله  درج شده است و اتفاق نظر کامل همه نویسندگان در ارسال مقاله و همچنین انتشار آن وجود دارد. همچنین از اضافه نمودن اسمی غیر از افراد دخیل در انجام پژوهش و تهیه مقاله خودداری نماید.

ح- نویسندگان حق ارسال مجدد مقاله یا قسمتی از آن را به هیچ نشریه­ ایی ندارند و همچنین مجاز به نشر داده­ های مقاله پیشین خود با اندکی تغییر نگارشی در قالب مقاله جدید را ندارند.

ط- نویسندگان باید قبل از ارسال مقاله از رضایت حامیان مالی یا مکانی مقاله مطمئن بوده و مشخصات دقیق همه آن‌ها را در قسمت وابستگی مقاله ارسالی نوشته باشند.

 

مصادیق نقض اصول اخلاق انتشار توسط نویسندگان

 

نویسندگان، موظف به پرهیز از "رفتار غیراخلاقی انتشاراتی و پژوهشی" به شرحی که در ادامه آمده هستند. اگر در هر یک از مراحل ارسال، داوری، ویرایش، یا انتشار مقاله در نشریه علمیپژوهشی روشهای هوشمند در صنعت برق یا پس از آن، از وقوع یکی از موارد ذیل اطمینان حاصل شود، "رفتار غیراخلاقی انتشاراتی و پژوهشی" محسوب شده و نشریه حق برخورد قانونی با آن را خواهد داشت:

الف- سرقت ادبی:  استفاده غیرعمدی یا تعمدی از نتایج پژوهش، شباهت­های ساختاری در نوشتار و مستندات دیگران بدون قدردانی و استناد مناسب به آن اثر را سرقت علمی نامند.

ب- جعل یا تحریف داده­ها: گزارش مطالب نادرست و ارائه داده‌ها یا نتایج ساختگی و جابجایی نتایج مطالعات مختلف و نظایر آن‌ها را داده سازی یا جعل داده­ ها گویند. بیان نتایج پژوهش به طوری که جزئیات اجرای پژوهش دست‌کاری شود و داده‌هایی حذف یا تغییر یابند و نظایر آن را تحریف داده­ ها نامند.

ج- اجاره علمی: در صورتی که مولف یا مولفان مقاله برای انجام پژوهش و نوشتن مقاله از فرد دیگری استفاده کنند و نتایج را به نام خود ارائه نمایند را اجاره علمی نامند.

د- انتساب نادرست: همه مولفان لیست شده در مقاله باید در انجام تحقیقات و نوشتن مقاله سهیم باشند و از منسوب کردن غیر واقعی یک یا چند نفر از نویسندگان مقاله به افراد و مراکز آموزشی و پژوهشی در حالی که نقشی در اصل پژوهش منتشر شده نداشته‌اند خودداری نمایند.

ه- ارسال همزمان و تکراری: اگر یک مقاله به دو نشریه ارسال شود را ارسال همزمان گویند. اگر مطالعات به چند دسته تقسیم شوند و در چند مقاله آورده شوند را تکراری نامند.

 

وظایف دبیرخانه و کمیته مدیریت نشریه

 

الف- پاسخ به تماس‌های تلفنی و راهنمایی تماس گیران

ب- بررسی روزانه ایمیل دریافتی نشریه و انجام اقدامات لازم

ج- پاسخ‌گویی به مراجعه­ کنندگان حضوری به دفتر نشریه

د- پریینت آخرین شماره نشریه پس از قرار گرفتن بر روی وب‌سایت نشریه و ارسال آن به اداره چاپ و انتشارات دانشگاه جهت چاپ فیزیکی آن شماره

ه- دریافت نسخه‌ فیزیکی شماره نشریه پس از چاپ توسط اداره انتشارات و کنترل نهایی آن‌ از لحاظ کیفیت چاپ

و- دریافت تصویر فیش واریزی مربوط به هزینه چاپ مقاله و ارسال نسخه چاپی به نویسندگان

ز- ایجاد هماهنگی لازم بین صاحب‌امتیاز، مدیرمسئول، سردبیر، اعضای هیئت تحریریه، ویراستاران و مدیران داخلی نشریه جهت برگزاری جلسات بنا به تشخیص سردبیر نشریه

ح- ارجاع مقاله پس از دریافت توسط سردبیر به مدیران داخلی نشریه جهت بررسی اولیه مقاله از نظر رعایت الگوی نگارش.

ط- انجام امور اجرایی مربوط به وب‌سایت نشریه مانند تکمیل اطلاعات مربوط به نشریه در سامانه ارزیابی نشریات علمی کشور

ی- ارسال فایل نهایی مقاله پذیرفته شده به نویسنده مسئول جهت بررسی و تایید نهایی

ک- انتشار الکترونیکی مقاله پذیرفته شده نهایی در وب سایت نشریه

ل- انتشار آخرین اخبار مرتبط به نشریه

م- تکمیل اطلاعات موجود در لینک­ های مختلف نشریه

ن- پیگیری ایمیل­ های ارسالی در لینک تماس با ما

وظایف گروه ویراستاری

 

الف- ارجاع مقاله قبل از تصمیم­ گیری نهایی توسط سردبیر به گروه ویراستاری

ب- اعلام نظر گروه ویراستاری در مورد مقاله به سردبیر

ج- ارجاع مقاله از طرف سردبیر به نویسنده مسئول مقاله