اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 617
تعداد پذیرش 174
تعداد عدم پذیرش 401

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 48
تعداد مقالات 356
تعداد مشاهده مقاله 1868209
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 602129
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 2 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 11 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 40 روز
متوسط زمان داوری 22 روز
متوسط زمان پذیرش 173 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 599 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 92 روز
درصد پذیرش 28 %