اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 562
تعداد پذیرش 156
تعداد عدم پذیرش 372

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 46
تعداد مقالات 334
تعداد مشاهده مقاله 1851865
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 591268
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 2 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 12 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 42 روز
متوسط زمان داوری 23 روز
متوسط زمان پذیرش 188 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 624 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 73 روز
درصد پذیرش 28 %