پیوندهای مفید

دانشگاه آراد اسلامی- واحد نجف آباد


دانشکده مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد


مرکز تحقیقات ریزشبکه های هوشمند


مرکز تحقیقات پردازش دیجیتال و بینایی ماشین


دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد


پایگاه اطلاع رسانی دکتر علی اکبر ولایتی


سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی


پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی


سامانه ارزیابی نشریات دانشگاه آزاد اسلامی


سامانه اعتبار سنجی مجلات علمی