اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر غضنفر شاهقلیان

ادوات FACTS-دینامیک سیستم های قدرت دانشیار- دانشگاه آزاد اسلامی- واحد نجف آباد

research.iaun.ac.ir/pd/shahgholian/
shahgholianiaun.ac.ir
031-4229-2220
0000-0003-2774-4694

h-index: 23  

سردبیر

دکتر محمد عطایی

مهندسی برق-کنترل استاد- دانشگاه اصفهان

eng.ui.ac.ir/ataei
ataeieng.ui.ac.ir
0311-7934068
0000-0002-1000-5046

h-index: 19  

جانشین سردبیر

دکتر غضنفر شاهقلیان

ادوات FACTS-دینامیک سیستم های قدرت دانشیار- دانشگاه آزاد اسلامی- واحد نجف آباد

research.iaun.ac.ir/pd/shahgholian/
shahgholianiaun.ac.ir
0314-2292220
0000-0003-2774-4694

h-index: 23  

مدیر داخلی

دکتر مهرداد جعفربلند

ماشینهای الکتریکی و درایوها دانشیار-دانشگاه صنعتی مالک اشتر

j_mehrdad45hotmail.com
0312-5225042
0000-0002-1429-4375

ویراستار

دکتر همایون مهدوی نسب

کدینگ و پردازش وئدیو و تصویر - شبکه های عصبی - کاربرد محاسبات نرم استادیار- دانشگاه آزاد اسلامی - واحد نجف آباد

research.iaun.ac.ir/pd/mahdavinasab/
mahdavinasabiaun.ac.ir
+98-314-2292220
0000-0003-2992-8657

h-index: 9  

دبیر اجرایی

دکتر مجید معظمی

پایداری و کنترل سیستم های قدرت - بهینه سازی در سیستم های قدرت استادیار- دانشگاه آزاد اسلامی- واحد نجف آباد

research.iaun.ac.ir/pd/moazzami/
m_moazzamipel.iaun.ac.ir
+98-314-2292913
0000-0002-2780-3677

h-index: 15  

دبیر تخصصی

دکتر ایمان صادق خانی

حفاظت و کنترل ریزشبکه ها استادیار- دانشگاه آزاد اسلامی- واحد نجف آباد

research.iaun.ac.ir/pd/sadeghkhani/
sadeghkhanipel.iaun.ac.ir
+98-314-2292522
0000-0002-8410-2068

h-index: 12  

مدیر وب سایت

لیلی رضائی

حقوق دانشگاه آزاد اسلامی - واحد نجف آباد

ajournalsyahoo.com
0314-229-2510

اعضای هیات تحریریه

دکتر رحمت الله هوشمند

سیستم های قدرت تجدید ساختار یافته - کاربرد روشهای هوشمند در سیستم های قدرت استاد-دانشگاه اصفهان

eng.ui.ac.ir/~hooshmand_r
hooshmand_reng.ui.ac.ir
0311-7934073
0000-0003-2567-2551

h-index: 37  

دکتر محمد عطایی

مهندسی برق-کنترل استاد- دانشگاه اصفهان

eng.ui.ac.ir/ataei
ataeieng.ui.ac.ir
0000-0002-1000-5046

h-index: 19  

دکتر علی پیروی

سیستم های قدرت - قابلیت اطمینان سیستم ها - شبکه های هوشمند - مدارها و سیستم های الکترونیکی استاد - دانشگاه فردوسی مشهد

peiravi.profcms.um.ac.ir/
peiravium.ac.ir
0000-0003-4379-523X

دکتر داریوش نظرپور اکبری

دینامیک سیستم های قدرت - شبکه های هوشمند استاد - دانشگاه ارومیه

facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=353&Ln=fa
d.nazarpoururmia.ac.ir
0000-0002-2327-6013

h-index: 19  

دکتر فرید شیخ الاسلام

کنترل فازی - سیستم های هوشمند استاد-دانشگاه صنعتی اصفهان

sheikholeslam.iut.ac.ir/
sheikhcc.iut.ac.ir
0311-3915397
0000-0002-7574-8967

h-index: 19  

دکتر قاسم میرجلیلی

شبکه‌های مخابرات داده - شبکه‌های بی‌سیم استاد - دانشگاه یزد

yazd.ac.ir/people/mirjalily
mirjalilyyazd.ac.ir
0000-0002-6380-4167

h-index: 13  

دکتر ابراهیم فرشیدی

مدارهای آنالوگ و دیجیتال استاد - دانشگاه شهید چمران اهواز

engg.scu.ac.ir/~farshidi
farshidiscu.ac.ir
0000-0001-7848-3274

h-index: 13  

دکتر ناصر پریز

سیستم های کنترل غیرخطی - کنترل بهینه استاد - دانشگاه فردوسی مشهد

n-pariz.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR
n-parizum.ac.ir
0000-0001-6689-9176

h-index: 23  

دکتر سید عباس طاهر

دینامیک سیستم های قدرت - بهره برداری از سیستم های قدرت استاد - دانشگاه کاشان

faculty.kashanu.ac.ir/sataher/fa
sataherkashanu.ac.ir
0000-0002-3998-5332

h-index: 25  

دکتر غضنفر شاهقلیان

ادوات FACTS-دینامیک سیستم های قدرت دانشیار- دانشگاه آزاد اسلامی- واحد نجف آباد

research.iaun.ac.ir/pd/shahgholian/
shahgholianiaun.ac.ir
0000-0003-2774-4694

h-index: 23  

دکتر غلامرضا عرب مارکده

الکترونیک قدرت - درایوهای الکتریکی - سیستم های دیجیتال بلادرنگ دانشیار- دانشگاه شهرکرد

www.sku.ac.ir/fa/academic/members/arab-gh/main.htm
arab-gheng.sku.ac.ir
0381-4424421
0000-0001-8975-6709

h-index: 19  

دکتر مهرداد جعفربلند

ماشینهای الکتریکی و درایوها دانشیار-دانشگاه صنعتی مالک اشتر

j_mehrdad45hotmail.com
0000-0002-1429-4375

دکتر بهادر فانی

حفاظت و کنترل ریزشبکه ها دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

research.iaun.ac.ir/pd/bahador.fani/
b.fanipel.iaun.ac.ir
0000-0002-8820-2269

h-index: 11  

دکتر خوشنام شجاعی

سیستم های کنترل، کنترل غیرخطی و تطبیقی دانشیار- دانشگاه آزاد اسلامی- واحد نجف آباد

research.iaun.ac.ir/pd/shojaei/index.php
khoshnam.shojaeegmail.com
0314-2292458
0000-0003-1799-2141

h-index: 22  

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر علی مهریزی ثانی

سیستم های قدرت - کنترل ریز شبکه ها دانشیار - دانشگاه ویرجینیا تک

eecs.wsu.edu/~mehrizi/
mehrizivt.edu
+1 (509) 335-6249
0000-0001-9072-4819

h-index: 24  

دکتر پیر لوئیجی سیانو

شبکه های هوشمند - بازارهای برق - روشهای محاسبات نرم استاد - دانشگاه سالرنو ایتالیا

www.unisa.it/docenti/psiano@unisa.it/index
psianounisa.it
+39 089 96 4294
0000-0002-0975-0241

h-index: 59  

دکتر ارنست گوکنباخ

مواد عایقی - روش های آزمایش و اندازه گیری - سیستم های پایش و تشخیص جدید استاد-دانشگاه لایبنیتس هانوفر آلمان

www.si.uni-hannover.de/gockenbach.html
gockenbachsi.uni-hannover.de
+49 511 762 2703
0000-0001-5421-2955

دکتر پاسی لوکا

ریاضی و فیزیک استاد - دانشگاه صنعتی لاپنرانتا فنلاند

research.lut.fi/converis-lut/publicweb/person/8918?show=PUBLICATION&publyear=&type=All&endDate=&publyear=&lang=1
pasi.luukkalut.fi
+358 503238932
0000-0003-0124-6646

h-index: 19  

دکتر مارکو موسه تا

بهینه سازی - هوش محاسباتی دانشیار- دانشگاه پلی تکنیک دی میلانو ایتالیا

www.energia.polimi.it/english/department/scheda_persona.php?id=336
marco.mussettapolimi.it
+39-02-2399.4407
0000-0002-1005-3224

h-index: 31  

دکتر خوزه انریکه آرمندارز-انیگو

سیستم های توزیع شده - مدیریت اطلاعات دانشیار- دانشگاه یونیورساد پابلیکا د ناوارا

web.iti.upv.es/~armendariz/
enrique.armendarizunavarra.es
+34 948 16 80 56
0000-0002-2666-7191

h-index: 12  

دکتر ممدوح ایل حاج اسد

انرژی های تجدیدپذیر مدرن دانشیار- دانشگاه شارجه، امارات

massadsharjah.ac.ae
0097165053914
0000-0001-5819-6331

h-index: 16  

اعضای مشورتی هیات تحریریه

دکتر جواد فیض

طراحی و مدلسازی ماشین های الکتریکی استاد - دانشگاه تهران

rtis.ut.ac.ir/cv/jfaiz/
jfaizut.ac.ir
021-88633029
0000-0003-0844-8523

h-index: 52  

دکتر ابراهیم برز آبادی

مهندسی برق-الکترونیک دانشیار-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

eborzuyahoo.com
0331-2292628

دکتر سهراب خان محمدی

سیستم های قدرت - نظریه کنترل فازی استاد - دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/en/pages/default.aspx?khan
khantabrizu.ac.ir
+98 411 385 3941
0000-0001-5110-9442

h-index: 18  

دکتر مهدی مهدوی

شبکه های بی سیم - تئوری ترافیک دانشیار - دانشگاه صنعتی اصفهان

mahdavi.iut.ac.ir/
m_mahdavicc.iut.ac.ir
0311-3915384
0000-0003-4701-9377

h-index: 12  

دکتر حسین پورقاسم

مهندسی پزشکی دانشیار- دانشگاه آزاد اسلامی- واحد نجف آباد

research.iaun.ac.ir/pd/pourghassem/
h_pourghasemiaun.ac.ir
+98 (31) 4229-2628
0000-0002-3529-119X

h-index: 20