مدیر مسئول


دکتر غضنفر شاهقلیان دانشیار- دانشگاه آزاد اسلامی- واحد نجف آباد

ادوات FACTS-دینامیک سیستم های قدرت

سردبیر


دکتر محمد عطایی استاد- دانشگاه اصفهان

مهندسی برق-کنترل

جانشین سردبیر


دکتر غضنفر شاهقلیان دانشیار- دانشگاه آزاد اسلامی- واحد نجف آباد

ادوات FACTS-دینامیک سیستم های قدرت

مدیر داخلی


دکتر مهرداد جعفربلند دانشیار-دانشگاه صنعتی مالک اشتر

ماشینهای الکتریکی و درایوها

ویراستار


دکتر همایون مهدوی نسب استادیار- دانشگاه آزاد اسلامی - واحد نجف آباد

کدینگ و پردازش وئدیو و تصویر - شبکه های عصبی - کاربرد محاسبات نرم

دبیر اجرایی


دکتر مجید معظمی دانشیار- دانشگاه آزاد اسلامی- واحد نجف آباد

پایداری و کنترل سیستم های قدرت - بهینه سازی در سیستم های قدرت

دبیر تخصصی


دکتر ایمان صادق خانی استادیار- دانشگاه آزاد اسلامی- واحد نجف آباد

حفاظت و کنترل ریزشبکه ها

اعضای هیات تحریریه


دکتر رحمت الله هوشمند استاد-دانشگاه اصفهان

سیستم های قدرت تجدید ساختار یافته - کاربرد روشهای هوشمند در سیستم های قدرت

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد عطایی استاد- دانشگاه اصفهان

مهندسی برق-کنترل

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی پیروی استاد - دانشگاه فردوسی مشهد

سیستم های قدرت - قابلیت اطمینان سیستم ها - شبکه های هوشمند - مدارها و سیستم های الکترونیکی

اعضای هیات تحریریه


دکتر داریوش نظرپور اکبری استاد - دانشگاه ارومیه

دینامیک سیستم های قدرت - شبکه های هوشمند

اعضای هیات تحریریه


دکتر فرید شیخ الاسلام استاد-دانشگاه صنعتی اصفهان

کنترل فازی - سیستم های هوشمند

اعضای هیات تحریریه


دکتر قاسم میرجلیلی استاد - دانشگاه یزد

شبکه‌های مخابرات داده - شبکه‌های بی‌سیم

اعضای هیات تحریریه


دکتر ابراهیم فرشیدی استاد - دانشگاه شهید چمران اهواز

مدارهای آنالوگ و دیجیتال

اعضای هیات تحریریه


دکتر ناصر پریز استاد - دانشگاه فردوسی مشهد

سیستم های کنترل غیرخطی - کنترل بهینه

اعضای هیات تحریریه


دکتر سید عباس طاهر استاد - دانشگاه کاشان

دینامیک سیستم های قدرت - بهره برداری از سیستم های قدرت

اعضای هیات تحریریه


دکتر غضنفر شاهقلیان دانشیار- دانشگاه آزاد اسلامی- واحد نجف آباد

ادوات FACTS-دینامیک سیستم های قدرت

اعضای هیات تحریریه


دکتر غلامرضا عرب مارکده دانشیار- دانشگاه شهرکرد

الکترونیک قدرت - درایوهای الکتریکی - سیستم های دیجیتال بلادرنگ

اعضای هیات تحریریه


دکتر مهرداد جعفربلند دانشیار-دانشگاه صنعتی مالک اشتر

ماشینهای الکتریکی و درایوها

اعضای هیات تحریریه


دکتر بهادر فانی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

حفاظت و کنترل ریزشبکه ها

اعضای هیات تحریریه


دکتر خوشنام شجاعی دانشیار- دانشگاه آزاد اسلامی- واحد نجف آباد

سیستم های کنترل، کنترل غیرخطی و تطبیقی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر علی مهریزی ثانی دانشیار - دانشگاه ویرجینیا تک

سیستم های قدرت - کنترل ریز شبکه ها

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر پیر لوئیجی سیانو استاد - دانشگاه سالرنو ایتالیا

شبکه های هوشمند - بازارهای برق - روشهای محاسبات نرم

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر ارنست گوکنباخ استاد-دانشگاه لایبنیتس هانوفر آلمان

مواد عایقی - روش های آزمایش و اندازه گیری - سیستم های پایش و تشخیص جدید

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر پاسی لوکا استاد - دانشگاه صنعتی لاپنرانتا فنلاند

ریاضی و فیزیک

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر مارکو موسه تا دانشیار- دانشگاه پلی تکنیک دی میلانو ایتالیا

بهینه سازی - هوش محاسباتی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر خوزه انریکه آرمندارز-انیگو دانشیار- دانشگاه یونیورساد پابلیکا د ناوارا

سیستم های توزیع شده - مدیریت اطلاعات

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر سید حسین حسینی استاد- دانشگاه تبریز

الکترونیک قدرت- انرژی تجدیدپذیر- کیفیت توان

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر جواد فیض استاد - دانشگاه تهران

طراحی و مدلسازی ماشین های الکتریکی

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر ابراهیم برز آبادی دانشیار-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

مهندسی برق-الکترونیک

  • eborzuyahoo.com
  • 0331-2292628

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر سهراب خان محمدی استاد - دانشگاه تبریز

سیستم های قدرت - نظریه کنترل فازی

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر مهدی مهدوی دانشیار - دانشگاه صنعتی اصفهان

شبکه های بی سیم - تئوری ترافیک

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر حسین پورقاسم دانشیار- دانشگاه آزاد اسلامی- واحد نجف آباد

مهندسی پزشکی

کارشناس نشریه


لیلی رضائی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد نجف آباد

حقوق

  • ajournalsyahoo.com
  • 0098-31-4229-2510