تماس با ما

آدرس دفتر نشریه: اصفهان- نجف آباد

بلوار دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد- ساختمان کتابخانه مرکزی

دفتر نشریه روشهای هوشمند در صنعت برق

ایمیل: jipet@iaun.ac.ir و ajournals@yahoo.com

تلفن دفتر نشریه: 42292512-031

تلفن مدیر مسئول نشریه: 42292220-031

تلفن دبیر اجرایی نشریه: 42292913-031

فاکس: 42292305-031


فقط چهار کاراکتر ابتدایی را وارد کنید.
CAPTCHA Image