دوره و شماره: دوره 7، شماره 28، زمستان 1395، صفحه 1-78 
3. کاربرد مبدل ماتریسی منبع امپدانسی سه فاز به تک فاز در توربین‌های بادی

صفحه 27-34

وحید اسدی راد؛ سیدبابک مظفری؛ سودابه سلیمانی مورچه خورتی