دوره و شماره: دوره 6، شماره 24، زمستان 1394، صفحه 1-100 
2. یک روش‌ مقاوم آشکارسازی لبه با دقّت زیرپیکسل در حضور نویز

صفحه 17-26

مسعود علی‌دوست؛ منصور زینلی؛ همایون مهدوی نسب


3. طراحی و ساخت یک مبدل ترکیبی بوست-سپیک با بهره بالا و کلیدزنی نرم

صفحه 27-34

سید محمد مهدی میرطلائی؛ مهناز محتاج؛ حمیدرضا کرمی