دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 1-92 
3. درایوهای موتور القایی تکفاز

صفحه 19-26

غلامرضا عرب مارکده؛ ایوب باباسالاری


4. استفاده از الگوریتمACO در طراحی شبکه‌های توزیع شعاعی

صفحه 27-36

رضا روشن‌فکر؛ مجتبی دوست‌فاطمه؛ هادی صدوقی‌یزدی