دوره و شماره: دوره 2، شماره 7، پاییز 1390، صفحه 1-96 
3. آشکارسازی و تشخیص علائم سرعت با استفاده از اطلاعات رنگ و شکل

صفحه 21-30

حامد حمیدی‌راد؛ حسین پورقاسم؛ همایون مهدوی نسب؛ احمد کشاورز


5. تخمین عیب در سیستم‌های منفرد دوخطی

صفحه 37-43

سارا منصوری نسب؛ جواد عسکری؛ سعید حسین نیا