دوره و شماره: دوره 3، شماره 12، زمستان 1391، صفحه 1-94 
3. روشی جامع برای طراحی کنترل‌کننده PID درجه‌کسری

صفحه 25-34

مرضیه صفایی؛ سعید حسین نیا؛ مجتبی حسینی تودشکی


6. مطالعه و آنالیز مدیریت تراکم در بازار برق هیبرید

صفحه 55-60

موید محسنی؛ محمود جورابیان؛ حسن براتی؛ علی رفیع نیا