دوره و شماره: دوره 4، شماره 14، تابستان 1392، صفحه 1-100 
1. ارزیابی قابلیت اعتماد شبکه برق منطقه ای باختر و بررسی راهکار‌های بهبود شاخصهای قابلیت اعتماد آن

صفحه 3-10

سعید شاهرضایی؛ علی اصغر قدیمی؛ مجید گندمکار؛ مجید معظمی؛ ساناز شاه حیدری؛ علیرضا افشاری مقدم


5. بهبود الگوریتم جستجوی گرانشی (GSA) به کمک منطق فازی

صفحه 41-52

امید مخلصی؛ سید حمید ظهیری؛ ناصر مهرشاد؛ سید محمد رضوی