یک فیلتر Gm-C قابل تنظیم ولتاژ پایین و توان پایین برای کاربردهای بی‌سیم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سررود

2 دانشگاه تبریز

چکیده

در این مقاله، یک تقویت کننده ترارسانایی عملیاتی (OTA) ولتاژ پایین و توان پایین با استفاده از ترانزیستور FGMOS پیشنهاد شده است. در OTA پیشنهادی در تکنولوژی TSMC 0.18 µm CMOS با ولتاژ تغذیه یک ولت و توان مصرفی ماکزیمم 40 µW، محدوده تنظیم نسبی 50 برابر به دست می‌آید. نتایج شبیه‌سازی تقویت‌کننده پیشنهادی، بهره حلقه باز 30.2 dB و فرکانس بهره واحد 942 MHz را نشان می‌دهند. در مقایسه با کارهای قبلی، تقویت کننده پیشنهادی، با ولتاژ تغذیه کمتر، عملکرد فرکانسی بهتر، سوئینگ ولتاژ خروجی بالاتر، خطینگی بهتر و توان مصرفی کمتری را عرضه می‌کند. OTA پیشنهادی در ساختار یک فیلتر "G" _"m"  "-C"  مرتبه دوم به کار گرفته شده و محدوده تنظیم خوب از 100 kHz تا 5.6 MHz به دست آمد که مشخصات بی‌سیم Bluetooth (فرکانس 650 kHz)، CDMA2000 (فرکانس 700 kHz) و Wideband CDMA (فرکانس 2.2 MHz) را به خوبی پوشش می‌دهد. مساحت اشغال شده سیلیکون برای فیلتر طراحی شده برابر 192μm×535μm می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Low-Voltage and Low-Power Programmable "G" _"m" "-C" Filter for Wireless Applications

نویسندگان [English]

  • Amir Baghi Rahin 1
  • Ziaadin Daei Koozeh Kanani 2
1 Sardroud Branch, Islamic Azad University
2 Tabriz University
چکیده [English]

In this paper, a low voltage and low power (LV/LP) Operational Transconductance Amplifier (OTA) using FGMOS (Floating-Gate MOS) transistor is proposed. The relative tuning range of 50 is achieved in this OTA while only consumes 40 µW with 1.0 V supply voltage in TSMC 0.18 µm CMOS technology. The simulation results of the proposed OTA show an open loop gain of 30.2 dB and a unity gain frequency of 942 MHz. In comparison with previous works, the proposed OTA, with lower supply voltage, is provided the better frequency performance, higher output voltage swing, better linearity and lower power consumption. The proposed OTA is used in the second-order  filter to show a good tuning range from 100 kHz to 5.6 MHz which is suitable for the wireless specifications of Bluetooth (650 kHz),CDMA2000 (700 kHz) and Wideband CDMA (2.2 MHz). The active area occupied by the designed filter on silicon is .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Low-voltage and low-power (LV/LP)
  • operational transconductance amplifier (OTA)
  • FGMOS (floating-gate MOS)
  • "G" _"m" "-C" filter
  • inverter
[1] S. Szczepanski, J. Jakusz, R.A. Schaumann, "Linear fully balanced CMOS OTA for VHF filtering applications", IEEE Trans. on Circuits and Sys.–II: Analog and Digital Signal Processing, Vol. 44, No. 3, pp.174–187, 1997.
[2] M.H. Voornal, H. Veenstra, "Tunable high-frequency Gm-C filters”, IEEE Journal of Solid-State Circuits, Vol. 35, No.8, pp.1097–1108, 2000.
[3] B. Nauta,"Analog CMOS filters for very high frequencies", Norwell, MA: Kluwer Academic, 1993.
[4] H. Liu,A.I. Karsilayan, "A high frequency band pass continuous-time filter with automatic frequency and Q-factor tuning", Proceeding of the IEEE/ISCAS, Vol.1, pp.328–331, 2001.
[5] X. Zhang, E.I. Ei-Masry,"A novel CMOS OTA based on body-driven MOSFETs and its applications in OTA-C filters", IEEE Trans. on Circuits and Sys. I: Fundamental Theory and Applications, Vol. 54, pp.1204–1212, 2007.
[6] B. Nauta, "A CMOS transconductance-C filter technique for very high frequencies", IEEE Journal of Solid-State Circuits, Vol. 27, No. 2, pp. 142–153, 1992.
[7] T. Lee, H. Pan, "A low-voltage CMOS transconductor for VHF continuous-time filters", Proceedings of the IEEE/ISCAS, Vol. 1, pp.213-216, 1997.
[8] P. Andereani, S. Mattisson, "On the use of Nauta's transconductor in low-frequency CMOS gm-C bandpass filters", IEEE Journal of Solid-State Circuits, Vol. 37, No. 2, pp. 114-124, 2000.
[9] F. Munoz, A. Torralba, R.G. Carvajal, J. Tombs, J. Ramieez – Angulo, "Floating-gate-based tunable CMOS low voltage linear transconductor and its application to HF gm-C filter design", IEEE Trans. on Circuits and Sys. II, Vol. 48, No. 1, pp. 106-110, 2001.
[10] S. Ramasany, B.A. Venkataramani, "A low power reconfigurable analog baseband block for software defined radio", Journal of Signal Processing System, Vol. 62, No. 2, pp. 131–144, 2011.
[11] H. Barthelemy, S. Meill, J. Gaubert, N. Dehaese, S. Bourdel, "OTA based on CMOS inverter and application in the design of tunable bandpass filter", Analog Integrated Circuits and Signal Processing, Vol. 57, No.2, pp. 169-178, 2008.
[12] T.Y.Lo, C.C. Hung, "A 1 GHz equiripple low-pass filter with a high-speed automatic tuning scheme", IEEE Trans. on Very Large Scale Integration (VLSI) Systems, Vol. 19, No. 2, pp. 175-181, 2011.
[13] E. Sanches–Sinencio, A.G. Andreou,"Low –voltage /low-power integrated circuits and systems: Low-voltage mixed-signal circuits", New York: IEEE Press, 1999.
[14] E. Rodriguez-Villegas, "Low voltage and low power analog and digital design with the floating gate MOS transistor (FGMOS)", London: IET, 2006.
[15] E. Rodriguez-Villegas, H. Barnes, "Solution to the trapped charge in FGMOS transistors", Electronics Letters, Vol. 39, No.19, pp. 1416–1417, 2003.
[16] S. Pavan, Y.P. Tsividis, K. Nagaraj, "Widely programmable high-frequency continuous-time filters in digital CMOS technology", IEEE Journal of Solid-State Circuits, Vol. 35, pp. 503-511, 2000.
[17] B. Razavi, "Design of analoge CMOS integrated circuits", New York: McGrew-Hill, 2001.
[18] A. Pirmohammadi, M.H. Zarifi, "A low power tunable Gm–C filter based on double CMOS inverters in 0.35 μm", Analog Integrated Circuits and Signal Processing, Vol. 71, No. 3, p. 473-479, 2012.
[19] S. Kumaravel, A. Gupta, B. Venkataramani, "VLSI implementation of Gm-C filter using modified Nauta OTA with double CMOS pair", Recent Advances in Intelligent Computational Systems (RAICS), pp. 216 – 220, 2011.
[20] J. Sobhi, Z.D. Koozehkanani,A.B. Rahin, A. Tahmasebi, "A new OTA based on FGMOS inverters for low voltage and low power applications", Proceeding of the International Conference on Circuit and Signal Processing, Shanghai, China,Dec. 2010.
[21] J. Sobhi, Z.D. Koozehkanani,A.B. Rahin, "A low voltage and low power programmable continuous-time filter based on FGMOS inverters", Proceeding of the International Conference on Circuit and Signal Processing, Shanghai, China, Dec. 2010.
[22] C. Garcia-Alberdi, A.J. Lopez-Martin, L. Acosta, R.G. Carvajal, J. Ramirez-Angulo,"Tunable class AB CMOS Gm-C filter based on quasi-floating gate techniques", Circuits and Systems I: Regular Papers, IEEE Trans. on, Vol.60, No.5, pp.1300,1309, May 2013.
[23] E. Rodriguez-Villegas, A. Yufera, A. Rueda, "A 1.25-V micropower Gm-C filter based on FGMOS transistors operating in weak inversion", IEEE Journal of Solid-State Circuits, Vol.39, No.1, pp.100, 111, Jan. 2004.
[24] J.M. Carrillo, J.F. Duque-Carrillo, G. Torelli, "1-V continuously tunable CMOS bulk-driven transconductor for Gm-C filters", Proceeding of the IEEE/ISCAS, pp.896-899, 2008.
[25] R. Arya, G. Souliotis, S. Vlassis, C. Psychalinos, "A 0.5 V 3rd-order tunable gm-C filter", Radio Engineering, 22(1), 174–178, 2013.