بررسی عملکرد و نحوه مدل‌سازی ترافیک‌های کنفرانس ویدئویی رایج در شبکه‌های مخابراتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار- دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف‌آباد

2 دانشیار /دانشگاه یزد

چکیده

با پیشرفت روزافزون تکنولوژی‌های مخابراتی و با دسترسی سریع، آسان و نسبتاً ارزان مشترکان به اینترنت، درخواست‌های متقاضیان استفاده از این نوع شبکه‌ها عمدتاً به سمت استفاده از سرویس‌هایی است که در آنها به نوعی می‌بایستی انتقال چندرسانه‌ای انجام پذیرد. یکی از پرطرفدارترین سرویس‌ها، ارسال تصاویر ویدئویی است که توانسته است کاربران زیادی در شبکه را به استفاده از اینگونه سرویس‌ها ترغیب نماید. به ویژه ترافیک‌های کنفرانس ویدئویی زنده که در دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها، سمینارها، آموزش‌های از راه دور و ... در حال گسترش می‌باشد. از این رو سرویس‌دهندگان مخابراتی نیازمند به مدل‌سازی مناسبی از اینگونه ترافیک‌ها جهت طراحی بهتر و ارزیابی عملکرد سرویس‌های ارائه شده خود می‌باشند. این سرویس‌ها در کشور ما نیز در حال توسعه می‌باشد. در این مقاله، روش‌های مدل‌سازی ترافیک‌های کنفرانس ویدئویی رایج در کشور جهت ارائه سرویس‌های با کیفیت ویدئویی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation and Simulation of Common Video Conference Traffics in Communication Networks.

نویسندگان [English]

  • Farhad faghani 1
  • Ghasem Mirjalily 2
1 Assistant Professor /Islamic Azad University, Najafabad Branch
2 Associate Professor /Yazd University
چکیده [English]

Multimedia traffics are the basic traffics in data communication networks. Especially Video conferences are the most desirable traffics in huge networks(wired, wireless, …). Traffic modeling can help us to evaluate the real networks. So, in order to have good services in data communication networks which provide multimedia services, QoS will be very important .In this research we tried to have an exact traffic model design and simulation to overcome QoS challenges. Also, we predict bandwidth by Kalman filter in Ethernet networks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Data communication networks
  • traffic modeling
  • video conference
  • Traffic
[1] R.C. Sofia, "A survey of advanced ethernet forwarding approaches", IEEE Communication Surveys & Tutorials, Vol. 11, No. 1, pp. 92-115, 2009.
[2] G. Ibanez, A. Garcia-Martinez, A. Azcorra, I. Soto, "ABridges: Scalable, self-configuring ethernet campus networks", Computer Networks Journal, Elsevier, Vol. 52, No. 3, pp. 630-649, 2008.
[3] J.H. Sarker, "Models for video traffic", Communication Lab., Helsinki University ofTechnology, Finland, 1999.
[4] G. Benke, J. Brandt, H. Chen, S. Dastangoo, "Performance analysis of ATM ABR service under self-similar traffic in the presence of background VBR traffic", Sandia National Labs., Livermore, CA (United States), 1996.
[5] A. Matrawy, I. Lambadaris, C. Huang, "MPEG4 traffic modeling using the transform sample methodology", Broadband Networks Lab, Carlton University, Canada, 2004.
[6] A. lazzaris, P. Koutsakis, "Modeling multiplexed traffic from H.264/AVC video conference streams", J. of COMCOM, Elsevier, Vol. 33, pp. 1235-1242, 2010.
[7] F. Faghani, G. Mirjalily, F. Adibnia, "Estimation of bandwidth available in real-time compuer networks by kalman filter", Proc. of CSICC, Kish, Iran, 2008.
[8] F. Faghani, G. Mirjalily, R. Saadat, F. Hendessi, "Toward benchmarks for evaluation of forwarding strategies in metro ethernet networks", Proc. of International Conference on Computational Intelligence, Communication Systems and Networks (CICSyN), pp. 114-119, Bali, Indonesia, 2011.
[9]  References and further reading may be available for this article. To view references and further reading you must purchase this artV. S. Frost, B. Melamed, "Traffic modeling For telecommunications networks", IEEE Communication Magazine, pages: 70-81, 1994.
[11] K. Kim, H.A. Latchman, "Statistical traffic modeling of MPEG frame size: Experiments and Analysis", J. of Systemics, Cybernetics and Informatics, Vol. 7, No. 6, 2009.
[12] S. Kouremenos, S. Domoxoudis, V. Loumos, A. Drigas, "Measurement modeling and simulation of video conference traffic from VBR video encoders", In proceeding of the 2nd Inter. Working Conf. on Performance Modelling and Evaluation of Heterogeneous Networks, 2004.
[13] A.D. Plessis, M.A. van Wyk, "Modeling of ethernet traffic with self-similar processes",
[14] B. Maglaris, D. Anastassiou, P. Sen, G. Karlsson, J.D. Robbins, "Performance models of statistical multiplexing in packet video communications", IEEE Transaction on Communications, Vol. 36, pp. 834-844, 1988.
[15] F. Fitzek, M. Reisslein, "MPEG-4 and H.263 video traces for network performance evaluation", Technische Universität Berlin, Technical report, Vol. 15, No. 6, pp. 40-54, 2001.
[16] A.W. Berger, Maurizio Naldi, Livia De Giovanni, and Manuel Villén-Altamiran, "Standardization of traffic measurements and models for broadband networks: open issues", Journal of Computer Networks and ISDN Systems, Vol. 30, Issue 14, pp. 1327-1340, 1998.
[17] MOTOROLA Inc., "Overview of MPEG standards in 3DTV", www.motorla.com, 2010.
[18] J.Y. Kang, Sandeep K. Gupta, Jean-Luc Gaudiot, "An efficient data-distribution mechanism in a processor-in-memory (PIM) architecture applied to motion estimation", IEEE Transactions on Computers, Vol. 57, No. 3, pp. 375-388, 2008.