بازآرایی سکسیونر و جایابی توامان خازن در شبکه‌های توزیع برق توسط الگوریتم تکثیر باکتری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد /دانشگاه آزاد اسلامی شهر بابک کرمان

2 استادیار /دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

امروزه مهمترین دغدغه مهندسین در شبکه‌های توزیع کاهش تلفات توان، بهبود پروفیل ولتاژ و تامین انرژی قابل‌اطمینان و مستمر با حداقل هزینه برای مصرف‌کننده‌ها می‌باشد. جایابی بهینه همزمان سکسیونر (بازآرایی) و خازن موازی به همراه تعیین ظرفیت بهینه خازن، ساده‌ترین و کم ‌هزینه‌ترین روش برای تامین اهداف فوق می‌باشد. با توجه به گسترش شبکه‌های توزیع و پیچیده‌تر‌شدن ارتباطات این شبکه‌ها استفاده از تکنیک‌های هوشمند اجتناب‌ناپذیر است. در این مقاله از الگوریتم تکثیر باکتری (BFA) برای اولین بار به منظور جایابی بهینه همزمان سکسیونر و خازن موازی به همراه تعیین ظرفیت بهینه خازن استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Joint NetWork Reconfiguration and Capacitor Placement by Bactrial Foraging Algorithm

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Mohammadnia 1
  • Ali Akbar Gharaveisi 2
1 MSc/Islamic Azad University - Shahrbabak Branch – Kerman
2 Assistant Professor/Shahid Bahonar University of Kerman
چکیده [English]

Power system engineers are forced to place more emphasis on reducing losses at the distribution level. From an economic perspective, Joint network reconfiguration and capacitor placement is one of the best ways to save energy. Application of heuristic technique is unavoidable, because of expansion of distribution networks and becoming more complex connections in these grids. In view of this, for the first this paper investigates the ability of Bacterial Foraging Algorithm (BFA) for Joint network reconfiguration and capacitor placement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bacterial Foraging Algorithm
  • Reconfiguration
  • distribution systems
  • Loss reduction
  • voltage profile enhancement