بهینه‌سازی انرژی مصرفی دو موتور الکتریکی تزویج‌شده بر اساس الگوریتم ژنتیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار /دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 کارشناسی ارشد /دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج

چکیده

دو موتور الکتریکی تزویج‌شده می‌تواند جانشین تک‌موتور نیروی محرک زیردریایی شود. در این صورت با تغییر سرعت زیردریایی، توان پروانه و متعاقباً توان مکانیکی این دو موتور نیز تغییر می‌کند. یکی از مسایل مهم در کنترل‌کننده سیستم تزویج دو موتور الکتریکی نحوه تقسیم مناسب توان بار بین دو موتور است. در مقالات گزارش‌شده قبلی توان بار به صورت غیربهینه بین موتورها تقسیم شده است. در این مقاله کنترل‌کننده بهینه‌ای طراحی‌شده که بازده سیستم را حداکثر می‌کند. تخصیص بهینه بار موتورها در سرعت‌های مختلف متفاوت است. کنترل‌کننده پیشنهادی این مقاله مبتنی بر الگوریتم ژنتیک است و قادر است در تمامی سرعت‌ها توان بار را بین موتورها به صورت بهینه تقسیم کند. نتایج شبیه‌سازی رفتار مناسب سیستم و تقسیم بهینه توان بار را نمایش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimization of Consumed Power in Two Different DC Motors Coupled Based on Genetic Algorithm

نویسندگان [English]

  • Mehrdad Jafarboland 1
  • MAhmood Zadehbagheri 2
1 Associate Professor/Maleke-Ashtar University of Technology
2 MSc/Islamic Azad University of yasuj
چکیده [English]

A single DC motor can be substituted by two different couple DC motors in submarines. By this way, by varying the speed of submarine, the power of propellant and subsequently the mechanical power of these motors would vary. One important promlem in controlling the mechanical coupling of these motors is the power sharing between them. In the previous reports the mechanical power was shared between them in nonoptimized manner. In this paper an optimized cantroller is indroduced that optimize the efficiency of the system. The power sharing between these motors would vary according to their speed. The proposed controller is based on Genetic Algoritm and is able to share the mechanical power between the motors in an optimized manner at different speeds. The simutation results shows the well behavior of system and also the optimize power sharing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • optimization
  • ratio current
  • Genetic algorithm (GA)
  • efficiency and range of moving system