بررسی تقویت کننده‌های الکترونیکی OTA با ضریب هدایت انتقالی قابل تنظیم و کاربرد آن در فیلترهای زمان پیوسته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار /دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف‌آباد

2 کارشناسی ارشد - مرکز تحقیقات صنایع شاهد، نیروی هوا فضای سپاه

3 استادیار /دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف‌آباد

چکیده

هدف از این مقاله، ارائه یک تکنیک طراحی برای ساختن مدار CMOS OTA است که به صورت الکترونیکی و خطی قابل تنظیم می‌باشد. هدایت انتقالی ((gm در مدار، مستقیما به جذر جریان بایاس بستگی دارد. در این مقاله برای ایجاد ولتاژ خروجی ماکزیمم و ایجاد یک گستره هدایت انتقالی به صورت تنظیمی و خطی از مدار CMOS OTA همسان استفاده می‌گردد. سپس تغییر هدایت انتقالی CMOS OTA مورد نظر و تاثیر این تغییر در عملکرد فیلترهای زمان پیوسته مورد بررسی قرار می‌گیرد. جنبه نوآوری مقاله این است که، نشان داده می‌شود چگونه تابع تبدیل یک فیلترمرتبه اول به فیلتر بالاگذر و پایین گذر و یک فیلتر مرتبه دوم به فیلترهای بالاگذر، پایین گذر، میان گذر و میان نگذر تغییر می‌یابد. شبیه سازی مدار از طریق نرم‌افزارPspice  و Matlab 7 صورت می‌پذیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Realization of Electronic OTA Amplifiers with Linear and Tunable Transconductance and its Usages in Continuous - Filters

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Borzabadi 1
  • Hamid Reza Taghva 2
  • Homayoun Mahdavi-Nasab 3
1 Associate Professor/ Najafabad Branch, Islamic Azad University
2 MSc/Research Center of Shahed Industrial, Sepah Air Force
3 Assistant Professor/Najafabad Branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

The aim of this paper is the introduction of a CMOS OTA basic block that its transconductance gain can be electronically and linearly tuned. This transconductance is proportional to the square root of the bias current. To achieve the maximum output voltage and create a wide range of linear  transconductance the CMOS OTA has been used.Then the variation of the transconductance and its effects on the performance of Continuous-time filters has been considered. The novelty of this paper is to show that how the transconductance of a first-Order filter is transformed to high pass and low pass filters and the transfer function of a second-order filter is transformed into high pass, low pass , band pass and band rejection filters. The performance of the proposed circuit is discussed and confirmed through MATLAB and PSPICE-simulation results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • CMOS
  • OTA–active filters