یک مبدل دو جهته ZVS غیر ایزوله جدید با حداقل المان کمکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد/دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

2 استادیار/دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده

در این مقاله یک مبدل dc-dc دوجهته غیرایزوله جدید معرفی می‌شود. مبدل پیشنهادی می‌تواند تحت شرایط کلیدزنی ولتاژ صفرZVS) ) و فرکانس کلیدزنی ثابت بدون در نظر گرفتن جهت فلوی توان عمل کند. برای ایجاد شرایط ZVS سوئیچ‌ها در این مبدل از یک مدار کمکی بسیار ساده استفاده می‌شود، که شامل یک سیم پیچ تزویج شده به سلف اصلی و یک سلف کمکی است. علاوه بر این برای فراهم کردن کلیدزنی نرم در این مدار از هیچ سوئیچ اضافه‌ای استفاده نمی‌شود که این سبب ساده‌تر شدن پیاده سازی و کنترل مدار می‌شود. به منظور تایید تحلیل تئوریک مبدل  dc-dcدو جهته پیشنهادی، نتایج شبیه‌سازی و آزمایشگاهی آن آورده شده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A New ZVS Nonisolated Bidirectional DC-DC Converter with Minimal Auxiliary Element

نویسندگان [English]

  • Nasrin Asadi Madiseh 1
  • Majid Delshad 2
1 Ms.C/Najafabad Branch, Islamic Azad University
2 Assistant Professor/Khorasgan Branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

In this paper, a new nonisolated bidirectional buck–boost dc–dc converter is introduced. The proposed converter can be operated under ZVS condition and fixed switching frequency regardless of the direction of power flow. To provide ZVS condition for switches a simple auxiliary circuit is used, that consists of an auxiliary inductor and a coupled winding to main inductor. Due to ZVS operation of switches, the reverse recovery problem of the body diode of the switches does not occur. Moreover, to provide soft switching any extra switch is not used in this converter, so its implementation and control is very simple. The experimental and simulation results of the proposed bidirectional converter are given to confirm the theoretical analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bidirectional dc–dc converter
  • pulse width modulation (PWM)
  • zero- voltage switching (ZVS)
  • buck-boost converter
  • nonisolated