هماهنگی تولید واحدهای آبی تلمبه‌ای– ذخیره‌ای، مزارع بادی و تولید سنتی انرژی با توجه به رشد سالیانه بار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

2 کارشناس ارشد/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

چکیده

با توجه به روند افزایش مصرف انرژی الکتریکی و تمایلات جهانی برای جایگزینی و تأمین توان مورد نیاز به وسیله منابع انرژی تجدید پذیر و ذخیره کننده‌های انرژی، در این مقاله الگوریتمی ابتکاری مبتنی بر قابلیت اطمینان برای برنامه‌ریزی هماهنگ آن‌ها در سیستم قدرت پیشنهاد شده است. برای محاسبه میزان توان بادی و ذخیره ساز مورد نیاز با توجه به روند خروج تدریجی توان سنتی و رشد بار سالیانه 5%، از شاخص قابلیت اطمینان LOLE استفاده شده است. برای این منظور LOLE محاسبه شده در اولین سال به عنوان شاخص مرجع برای برآورد میزان  مورد نیاز توان بادی و ذخیره ساز در سال‌های بعد به ازای رشد بار و خروج تدریجی توان سنتی به کار رفته و سپس به کمک روش مونت کارلو در هر سال ظرفیت‌های فوق برآورد شده‌اند. روش پیشنهادی بر روی شبکه تست IEEE-RTS پیاده سازی و شبیه سازی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Coordination Between Wind Power, Hydro Storage Facility and Conventional Generating Units According to the Annual Growth Load

نویسندگان [English]

  • Shahrokh Shojaeean 1
  • Hadi Akrami 2
1 Assistant Professor / Azad University, Khomeini Shahr Branch
2 MSc/ Islamic Azad University, Khomeini Shahr Branch
چکیده [English]

Considering the growing trend of the consumption of the electric power and the global tendency to substitute new renewable sources of energy, this paper proposes a Monte Carlo based method to determine an optimal level of this change. Considering the limitation of the wind farms in continuous supply of electric power, hydrostatic power storage facilities are used beside wind farms so that the electric power could be stored and fed in a continuous flow into power systems. Due to the gradual exclusion of conventional generators and 5 percent annual load increments, LOLE index was used in order to calculate the amount of the  wind power and the capacity of the necessary power storage facility. To this end, LOLE index was calculated for the first year as the reference index for the estimation of the amount of wind power and the capacity of the storage facility in consequent years. For the upcoming years, calculations have been made to account for the gradual exclusion of conventional generators in proportion to load increments. The proposed method has been implemented and simulated on IEEE-RTS test system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • wind power
  • Hydroelectric storage
  • Reliability
  • Monte Carlo
  • LOLE