پخش بار بهینه مبتنی بر جایابی بهینه دو سیستم دو ترمیناله HVDC به منظور بهره برداری بهینه سیستم قدرت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد/دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

2 استادیار/دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

3 دانشیار/دانشگاه علم و صنعت ایران

4 دانشیار/دانشگاه تورنتو کانادا

چکیده

در این مقاله مدل‌سازی ریاضی مناسبی از سیستم دو ترمیناله HVDC برای جایابی بهینه و پخش‌بار بهینه مانند مدل تزریق توان ارائه شده است. برای توسعه پخش‌بار بهینه (OPF) و جایابی بهینه مبتنی بر OPF از دو سیستم دو ترمیناله HVDC برای کاهش مجموع هزینه سوخت و تلفات اکتیو شبکه به‌عنوان توابع هدف استفاده شده است. چهارچوب بهینه‌سازی به وسیله برنامه‌ریزی غیر خطی (NLP) مدل گردیده است و با استفاده از محیط نرم‌ افزاری Matlab و GAMS حل شده است. الگوریتم پیشنهادی بر روی سیستم‌های آزمایش 14 و 30 شینه IEEE پیاده‌سازی شده است. نتایج شبیه‌سازی قابلیت حضور دو سیستم دو ترمیناله HVDC را در بهبود عملکرد سیستم قدرت نشان می‌دهد. علاوه بر این، دو سیستم دو ترمیناله HVDC در عملکرد سیستم قدرت از نظر اقتصادی و فنی با ادوات FACTS: PST و OUPFC مقایسه شده است.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

OPF-Based Optimal Location of Two Systems Two Terminal HVDC to Power System Optimal Operation

نویسندگان [English]

  • Mehdi Abolfazli 1
  • Afshin Lashkarara 2
  • Ahad Kazemi 3
  • Seyed Ali Nabavi Niaki 4
1 MSc/ Islamic Azad University, Dezful Branch
2 Assistant Professor/ Islamic Azad University, Dezful Branch
3 Associate Professor / Iran University of Science and Technology
4 Associate Professor / University of Toronto /
چکیده [English]

In this paper a suitable mathematical model of the two terminal HVDC system is provided for optimal power flow (OPF) and optimal location based on OPF such power injection model. The ability of voltage source converter (VSC)-based HVDC to independently control active and reactive power is well represented by the model. The model is used to develop an OPF-based optimal location algorithm of two systems two terminal HVDC to minimize the total fuel cost and active power losses as objective function. The optimization framework is modeled as non-linear programming (NLP) and solved by Matlab and GAMS softwares. The proposed algorithm is implemented on the IEEE 14- and 30-bus test systems. The simulation results show ability of two systems two terminal HVDC in improving the power system operation. Furthermore, two systems two terminal HVDC is compared by PST and OUPFC in the power system operation from economical and technical aspects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • VSC-HVDC
  • Optimal power flow
  • optimal location
  • Modeling
  • Non-linear Programming