ارزیابی قابلیت اعتماد شبکه برق منطقه ای باختر و بررسی راهکار‌های بهبود شاخصهای قابلیت اعتماد آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد/شرکت سهامی برق منطقه‌ای باختر

2 استادیار/ دانشگاه اراک

3 دانشیار/دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

4 استادیار/دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

5 کارشناس ارشد/دانشگاه صنعتی سهند تبریز

6 کارشناس ارشد/موسسه آموزش عالی پیام گلپایگان

چکیده

قابلیت اعتماد یک سیستم قدرت بیانگر میزان اعتماد به عملکرد صحیح و مطلوب این سیستم در آینده و احتمال پاسخگویی مطلوب این سیستم در سرویس‌دهی و انجام وظایف از پیش تعیین شده می‌باشد. اطلاعات حوادث رخ داده در سیستم قدرت داده‌های اصلی مطالعه قابلیت اعتماد در شبکه می‌باشند. در ارزیابی قابلیت اعتماد، هدف به دست آوردن پارامترهای مشخص و از پیش تعیین شده با استفاده از سابقه سیستم است که به کمک آنها می‌توان عملکرد سیستم را در گذشته بررسی کرد و نقاط ضعف آن را به دست آورد. به عبارت دیگر منظور از ارزیابی قابلیت اعتماد اصلاح و بهبود نحوه بهره‌برداری از شبکه، کاهش قطعی برق و حوادث شبکه می‌باشد. این مقاله به ارزیابی قابلیت اعتماد شبکه برق منطقه‌ای باختر با در نظر گرفتن توسعه شبکه تا سال 1393 پرداخته و راهکارهایی برای بهبود قابلیت اعتماد شبکه ارائه و میزان تأثیر آنها بر روی شاخص‌های قابلیت اعتماد را بررسی می‌کند. برای شبیه‌سازی روش مورد مطالعه از نرم‌افزار DIgSILENT استفاده شده است. نتایج شبیه‌سازی نشان‌دهنده تأثیر مثبت روش‌های پیشنهادی برای بهبود قابلیت اعتماد شبکه برق باختر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment and Improving Methods of Reliability Indices in Bakhtar Regional Electricity Company

نویسندگان [English]

  • Saeed Shahrezaei 1
  • Ali Asghar Ghadimi 2
  • Majid Gandomkar 3
  • Majid Moazzami 4
  • Sanaz Shaheidari 5
  • Ali Reza Afshari Moghadam 6
1 MSc/ Bakhtar Regional Electricity Company
2 Assistant Professor/ University of Arak
3 Associated Professor /Islamic Azad University, Saveh Branch
4 Assistant Professor /Najafabad Branch, Islamic Azad University
5 MSc/ Sahand University of technology- Tabriz
6 MSc/ Golpayegan Payam Institute- Golpayegan
چکیده [English]

Reliability of a system is the ability of a system to do prospected duties in future and the probability of desirable operation for doing predetermined duties. Power system elements failures data are the main data of reliability assessment in the network. Determining antiseptic parameters is the goal of reliability assessment by using system history data. These parameters help to recognize week points of the system. In other words, the goal of reliability assessment is operation improving and decreasing of the failures and power outages. This paper is developed to assess reliability indices of Bakhtar Regional Electricity Company up to 1393 and the improving methods and their effects on the reliability indices in this network. DIgSILENT Power Factory software is employed for simulation. Simulation results show the positive effect of improving methods in reliability indices of Bakhtar Regional Electricity Company.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reliability assessment
  • Bakhtar Regional Electricity Company
  • DIgSILENT Software