دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. شناسایی بیماران ADHD با استفاده از ویژگی های برمبنای موجک سیگنال های EEG

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1399

سحر کریمی شهرکی؛ مهدی خضری


2. مروری بر ساختار و بهبود پارامترهای اصلی مبدل‌های افزاینده غیرایزوله DC/DC

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1399

امید شریفیانا؛ مجید دهقانی؛ غضنفر شاهقلیان؛ سید محمد مهدی میرطلائی؛ مسعود جباری


3. پیش‌بینی بلندمدت تقاضا در "زنجیره تامین انرژی الکتریکی صنایع سنگ آهن اسپیدان" با استفاده از شبکه عصبی عمیق و ماشین یادگیری شدید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 فروردین 1400

سپهر معلم؛ رویا محمدعلی پوراهری؛ غضنفر شاهقلیان؛ مجید معظمی؛ سید محمد کاظمی


4. نهان نگاری مقاوم و نیمه کور تصاویر دیجیتال بر اساس تابع تبدیل موجک گسسته و تجزیه مقادیر تکین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1400

محمدرضا رضایتمند؛ علیرضا نقش


5. مروری بر کنترل پدیده سرج در کمپرسور هوا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1400

عادل خسروی؛ عباس چترایی؛ غضنفر شاهقلیان؛ سید محمد کارگر


6. الگوریتم جدید مکان‌یابی گره‌های شبکه MANET به‌طور مستقل از GPS

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1399

حامد احمدیان یزدی؛ محمدعلی پورمینا؛ افروز حق بین


7. نشر اطلاعات سلامت بدون تحریف با حفظ توازن میان حریم خصوصی و سودمندی مطلوب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1399

عباس کریمی ریزی؛ محمد نادری دهکردی؛ ناصر نعمت بخش


8. کنترل مد لغزشی توربین گازی مبتنی بر رویت‌گر تطبیقی غیرخطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1400

حامد طبیبی؛ محسن پارسا


9. بهبود روش نمونه برداری تجمیع داده مبتنی بر سنجش فشرده و یادگیری لغت نامه در شبکه حسگر بی‌سیم به کمک نظریه اطلاعات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1400

غلامرضا ایمانیان؛ محمدعلی پورمینا؛ احمد صلاحی


10. طراحی سیستم تحمل‌پذیر عیب با استفاده از روش کنترل پیش‌بین و شناسایی عیب مبتنی بر مدل برای یک راکتور شیمیایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1400

مهرداد رییسی؛ سید محمد کارگر دهنوی


11. بهبود عملکرد شبکه توزیع با استراتژی هماهنگی بانک‌های خازنی قابل کلید‌زنی و بازآرایی دینامیکی شبکه در حضور منابع تولید پراکنده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 فروردین 1400

رامین برجعلی نوه سی؛ داریوش نظرپور اکبری؛ رضا غنی زاده؛ پیام عالمی


12. مسیریابی شبکه های حسگر بی سیم با استفاده از خوشه بندی مبتنی بر الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات چندهدفه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1399

سید رضا نبوی؛ نفیسه اوسطی عراقی؛ جواد اکبری ترکستانی


13. الگوریتم پایدار و ضد اختلال برای همزمان‌سازی پیوند طیف گسترده ترکیبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 فروردین 1400

حامد احمدیان یزدی؛ محمدعلی پورمینا؛ افروز حق بین


14. بررسی به‌کارگیری پوشش های ضدبازتاب در سلول های خورشیدی لایه نازک CZTS برای افزایش جذب نور: بهینه سازی با استفاده از روش FDTD

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1399

مینا میرزایی؛ جواد حسن زاده کلاشمی؛ علی عبداله زاده ضیابری؛ مهدی میرزایی


15. ارتقاء عملکرد سلول خورشیدی مبتنی بر کادمیوم تلوراید با استفاده از ترکیبات ZnCdS/NiO و ZnO برای لایه های ETL/HTL و TCO

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 فروردین 1400

ابراهیم عموپور؛ جواد حسن زاده کلاشمی؛ علی عبداله زاده ضیابری؛ پیمان عظیمی انارکی


16. تجزیه و تحلیل دینامیکی و همزمان سازی زمان محدود سریع با استفاده از سیستم فوق آشوبی جدید خودگردان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 فروردین 1400

جواد مصطفایی؛ صالح مبین؛ بهروز واثقی؛ محمد واحدی


17. یک مبدل بسیار کاهنده جدید با یکسوساز همزمان وکلیدزنی در ولتاژ صفر برای سوییچها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1400

روح الله خرمی؛ مجید دلشاد؛ هادی ثقفی


18. طراحی و شبیه سازی حافظه چهار ترانزیستوری و دو ممریستوری با کمترین توان مصرفی و حاصلضرب تاخیر در توان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1400

کرامت کرمی؛ سید محمد علی زنجانی؛ مهدی دولتشاهی


19. بهینه‌سازی اعوجاج هارمونیکی کل ولتاژ و جریان در اینورترهای چند-سطحی آبشاری با استفاده از برنامه‌ریزی درجه دوم تکراری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1399

مجید معظمی؛ مهدی محمدزمانی؛ ایمان صادق خانی