موضوعات = کنترل
تعداد مقالات: 14
1. مروری بر کنترل پدیده سرج در کمپرسور هوا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1400

عادل خسروی؛ عباس چترایی؛ غضنفر شاهقلیان؛ سید محمد کارگر


2. کنترل مد لغزشی توربین گازی مبتنی بر رویت‌گر تطبیقی غیرخطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1400

حامد طبیبی؛ محسن پارسا


3. طراحی سیستم تحمل‌پذیر عیب با استفاده از روش کنترل پیش‌بین و شناسایی عیب مبتنی بر مدل برای یک راکتور شیمیایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1400

مهرداد رییسی؛ سید محمد کارگر دهنوی


4. تجزیه و تحلیل دینامیکی و همزمان سازی زمان محدود سریع با استفاده از سیستم فوق آشوبی جدید خودگردان

دوره 12، شماره 47، پاییز 1400، صفحه 73-93

جواد مصطفایی؛ صالح مبین؛ بهروز واثقی؛ محمد واحدی


7. کنترل شرایط محیطی داخل ساختمان بر مبنای مدل و استفاده از روش کنترل پیش‌بین

دوره 11، شماره 44، زمستان 1399، صفحه 21-35

امیررضا علی زاده؛ سید محمد کارگر


10. کنترل تطبیقی سیستم های غیرخطی تاخیردار با در نظر گرفتن محدودیت های خروجی

دوره 10، شماره 40، زمستان 1398، صفحه 3-12

فاطمه محمدزمانی؛ مهناز هاشمی؛ غضنفر شاهقلیان


13. تعیین مسیر بهینه رؤیتگر در ردیابی دو هدف با استفاده از اندازه‌گیری‌های زاویه سمت

دوره 10، شماره 38، تابستان 1398، صفحه 33-42

سید احسان رضوی؛ پرستو پور سلطانی؛ ناصر پریز