نویسنده = محمدعلی پوراهری، رویا
تعداد مقالات: 1
1. پیش‌بینی بلندمدت تقاضا در "زنجیره تامین انرژی الکتریکی صنایع سنگ آهن اسپیدان" با استفاده از شبکه عصبی عمیق و ماشین یادگیری شدید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 فروردین 1400

سپهر معلم؛ رویا محمدعلی پوراهری؛ غضنفر شاهقلیان؛ مجید معظمی؛ سید محمد کاظمی