نویسنده = حیدران داروقه امنیه، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. بهبود ساختار الگوریتم یادگیری عمیق در پردازش تصویر باالهام از ماتریس تفکیک پذیری مغز

دوره 11، شماره 44، زمستان 1399، صفحه 71-89

زهرا حیدران داروقه امنیه؛ سیدمحمد جلال رستگار فاطمی؛ مریم رستگارپور