نویسنده = قائم مقامی، روژین
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر ویروس کرونا بر روی مصرف برق در ایران و جهان
DOR: 20.1001.1.23223871.1400.12.1.4.0

دوره 12، شماره 45، بهار 1400، صفحه 51-64

کیمیا عطوفت شمسی؛ سها قانع؛ روژین قائم مقامی؛ هلیا هدایتی؛ اشکان عبدالی سوسن