نویسنده = زنجانی، سید محمد علی
تعداد مقالات: 5
1. طراحی و شبیه سازی حافظه چهار ترانزیستوری و دو ممریستوری با کمترین توان مصرفی و حاصلضرب تاخیر در توان

دوره 12، شماره 47، پاییز 1400، صفحه 49-59

کرامت کرمی؛ سید محمد علی زنجانی؛ مهدی دولتشاهی