نویسنده = دوستی، مسعود
تعداد مقالات: 2
1. معرفی یک D Flip-Flop مبتکرانه برای طراحی ثبات چهار ارزشی QCA

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

علیرضا نویدی؛ رضا صباغی ندوشن؛ مسعود دوستی


2. طراحی سیستمی یک گیرنده غیرهمدوس کم‌توان برای تحریک کاشتینه‌های عصبی بی‌سیم
DOR: 20.1001.1.23223871.1400.12.2.6.4

دوره 12، شماره 46، تابستان 1400، صفحه 85-97

فخرالسادات رستگاری؛ مسعود دوستی؛ بهبد قلمکاری