نویسنده = دانشور فرزانگان، سید محمود
تعداد مقالات: 3
1. بهبود استفاده از طیف رادیویی شبکه های توری بی سیم در مسیریابی ترافیک های چند پخشی

دوره 8، شماره 29، بهار 1396، صفحه 13-24

زینب عسگری؛ آوید آوخ؛ سید محمود دانشور فرزانگان


2. ارائه یک روش جدید آشکارسازی برای فرستنده‌های تلویزیونی دیجیتال زمینی با آنتن دوقطبی چند ورودی چند خروجی

دوره 7، شماره 28، زمستان 1395، صفحه 45-53

مرتضی طالبی محمدآبادی؛ سید محمود دانشور فرزانگان


3. کران بالای طول صف در روش زمان‌بندی "سرویس هجومی تنظیم شده"

دوره 6، شماره 24، زمستان 1394، صفحه 43-50

سید محمود دانشور فرزانگان؛ حسین سعیدی