نویسنده = یوسفی نجف آبادی، محمدرضا
تعداد مقالات: 6
1. بررسی انواع درد، روش‌های مهار آن و تأثیر TENS برروی درد

دوره 12، شماره 45، بهار 1400، صفحه 17-33

فاطمه شیاسی؛ محمدرضا یوسفی


2. طراحی روتور در موتور سوئیچ رلوکتانس به منظور تولید گشتاور پیوسته بوسیله ی آنالیز اجزای محدود

دوره 8، شماره 32، زمستان 1396، صفحه 13-20

داوود کرمعلیان؛ بهروز مجیدی؛ محمدرضا یوسفی


6. طراحی پایدارسازسیستم قدرت بر اساس تئوری کنترل لغزشی برای سیستم قدرت چند ماشینه

دوره 1، شماره 1، بهار 1389، صفحه 13-22

غضنفر شاهقلیان؛ امین رجبی؛ بهرام کریمی؛ محمدرضا یوسفی