نویسنده = نیکنام، طاهر
تعداد مقالات: 2
1. بهینه‌سازی دو سطحی مدیریت انرژی در شبکه‌های هوشمند چند ناحیه‌ای

دوره 11، شماره 42، تابستان 1399، صفحه 29-40

محمدعلی هرمزی؛ بهمن بهمنی فیروزی؛ طاهر نیکنام


2. طراحی بهینه ریزشبکه‌های مسکونی با در نظر گرفتن وقوع خطا و احتمال خاموشی

دوره 10، شماره 39، پاییز 1398، صفحه 29-44

مهرداد موحدپور؛ سیروس محمدی؛ محمدجواد کیانی؛ طاهر نیکنام؛ محمود زاده باقری