نویسنده = حمیدی بهشتی، محمدتقی
تعداد مقالات: 1
1. مدلسازی عارضه رخداد ترومبوآمبولی وریدی به روش فازی

دوره 5، شماره 18، تابستان 1393، صفحه 37-44

سمیه کلاته؛ سجاد ازگلی؛ محمدتقی حمیدی بهشتی