نویسنده = حق نیاز جهرمی، بنیامین
تعداد مقالات: 1
1. بهبود عملکرد سامانه های کنترل از طریق شبکه با استفاده از یک روش رمزنگاری جدید

دوره 5، شماره 17، بهار 1393، صفحه 59-67

سیدعلی مصباحی فرد؛ بنیامین حق نیاز جهرمی؛ پویا حاجبی؛ سید محمدتقی المدرسی