نویسنده = زادهوش، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. یک پیش‌اعوجاج‌ساز دیجیتالی ترکیبی با خاصیت تطبیق

دوره 2، شماره 5، بهار 1390، صفحه 19-24

محمدرضا سلطانی؛ ابراهیم برزآبادی؛ محمدرضا زادهوش؛ رسول امیرفتاحی