نویسنده = خلج امیرحسینی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. تغذیه آنتن شکافی طولی توسط موجبر تیغه‌ای بیضی شکل

دوره 2، شماره 6، تابستان 1390، صفحه 72-75

مهدی مرادیان؛ محمد خلج امیرحسینی؛ مجید طیرانی