نویسنده = منصوری نسب، سارا
تعداد مقالات: 1
1. تخمین عیب در سیستم‌های منفرد دوخطی

دوره 2، شماره 7، پاییز 1390، صفحه 37-43

سارا منصوری نسب؛ جواد عسکری؛ سعید حسین نیا