نویسنده = برزآبادی، ابراهیم
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تقویت کننده‌های الکترونیکی OTA با ضریب هدایت انتقالی قابل تنظیم و کاربرد آن در فیلترهای زمان پیوسته

دوره 2، شماره 8، زمستان 1390، صفحه 39-46

ابراهیم بُرزآبادی؛ حمیدرضا تقوی؛ همایون مهدوی نسب


2. یک پیش‌اعوجاج‌ساز دیجیتالی ترکیبی با خاصیت تطبیق

دوره 2، شماره 5، بهار 1390، صفحه 19-24

محمدرضا سلطانی؛ ابراهیم برزآبادی؛ محمدرضا زادهوش؛ رسول امیرفتاحی