نویسنده = جورابیان، محمود
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه و آنالیز مدیریت تراکم در بازار برق هیبرید

دوره 3، شماره 12، زمستان 1391، صفحه 55-60

موید محسنی؛ محمود جورابیان؛ حسن براتی؛ علی رفیع نیا