نویسنده = حسین نیا، سعید
تعداد مقالات: 4
1. روشی جامع برای طراحی کنترل‌کننده PID درجه‌کسری

دوره 3، شماره 12، زمستان 1391، صفحه 25-34

مرضیه صفایی؛ سعید حسین نیا؛ مجتبی حسینی تودشکی


2. طراحی کنترل‌کننده فازی عصبی تطبیقی برای پاندول معکوس

دوره 3، شماره 9، بهار 1391، صفحه 11-18

امینه بابری؛ مریم ذکری؛ سعید حسین نیا


4. تخمین عیب در سیستم‌های منفرد دوخطی

دوره 2، شماره 7، پاییز 1390، صفحه 37-43

سارا منصوری نسب؛ جواد عسکری؛ سعید حسین نیا