نویسنده = آقاجانی، روح الله
تعداد مقالات: 5
1. افزایش تفکیک‌پذیری زاویه‌ای رادارهای MIMO با روش آرایه تودرتودوبعدی

دوره 11، شماره 43، پاییز 1399، صفحه 1-12

رسول دهقانی؛ روح اله آقاجانی


5. تخصیص توان در سیستم رله شناختی با کانال‌های محوشونده رایلی

دوره 4، شماره 15، پاییز 1392، صفحه 74-79

روح اله آقاجانی؛ رضا سعادت؛ محمدرضا عارف