نویسنده = پورقاسم، حسین
تعداد مقالات: 12
6. ارائه روشی جهت بهبود پایداری نهان نگاری در مقابل حملات نویزی و فشرده سازی با ترکیب تبدیل موجک و تبدیل تجزیه مقادیر منفرد

دوره 3، شماره 10، تابستان 1391، صفحه 43-54

محسن قائمی زاده؛ حسین پورقاسم؛ همایون مهدوی نسب؛ احمد کشاورز


7. درونیابی و حذف همزمان نویز فلفل نمکی تصاویر دیجیتال با استفاده از تبدیل ویولت مختلط

دوره 3، شماره 9، بهار 1391، صفحه 19-26

شیرین صالحی؛ همایون مهدوی نسب؛ حسین پورقاسم


8. یک چارچوب جدید آشکارسازی و تشخیص لوگو در تصاویر متنی

دوره 3، شماره 9، بهار 1391، صفحه 66-73

حسین پورقاسم؛ امیر سالار جعفرپیشه


9. آشکارسازی و تشخیص علائم سرعت با استفاده از اطلاعات رنگ و شکل

دوره 2، شماره 7، پاییز 1390، صفحه 21-30

حامد حمیدی‌راد؛ حسین پورقاسم؛ همایون مهدوی نسب؛ احمد کشاورز


11. طبقه‌بندی معنایی تصاویر متنی مبتنی بر الگوی ارزشمندی متن

دوره 1، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 49-57

حسین پورقاسم؛ محمد صادق هل فروش؛ سبلان دانشور