نویسنده = حسینی، مجتبی
تعداد مقالات: 2
1. کنترل عصبی- تطبیقی مقاوم روبات اسکارا سه محوره با وجود نامعینی جرمی

دوره 4، شماره 15، پاییز 1392، صفحه 11-18

منصوره تسلیمی؛ عباس چترایی؛ مجتبی حسینی


2. روشی جامع برای طراحی کنترل‌کننده PID درجه‌کسری

دوره 3، شماره 12، زمستان 1391، صفحه 25-34

مرضیه صفایی؛ سعید حسین نیا؛ مجتبی حسینی تودشکی