نویسنده = محمودیان، حمید
تعداد مقالات: 10
3. تشخیص احساسات از سیگنال های گفتار براساس روش های فیلتر

دوره 7، شماره 27، پاییز 1395، صفحه 3-12

نرجس یزدانیان؛ حمید محمودیان


4. تشخیص حالت احساسی از سیگنال گفتار در حالت مستقل از گوینده با استفاده از آنتروپی بسته موجک

دوره 5، شماره 20، زمستان 1393، صفحه 67-74

مینا کدخدایی الیادرانی؛ حمید محمودیان؛ غزال شیخی


5. روشی جدید در تشخیص گوینده مستقل از متن در محیط‌های نویزی

دوره 5، شماره 19، پاییز 1393، صفحه 33-44

نونا حیدری اصفهانی؛ حمید محمودیان


6. طراحی یک مدار نمونه‌بردار و نگه‌دار با دقت 12-Bit جهت نرخ داده 200MS/s

دوره 5، شماره 18، تابستان 1393، صفحه 53-60

حمید محمودیان؛ مهدی دولتشاهی


7. کنترل فازی پیل سوختی پلیمری به منظور جذب ماکزیمم توان

دوره 4، شماره 16، زمستان 1392، صفحه 63-70

زهرا نجاتی؛ فرید شیخ الاسلام؛ حمید محمودیان


9. جداسازی کور سیگنال‌های گفتار فارسی در محیط کانولوتیو با استفاده از زاویه هرمیشن

دوره 4، شماره 14، تابستان 1392، صفحه 73-79

عاطفه سلطانی؛ سید حمید محمودیان؛ علی هاشمی


10. کنترل فازی- تطبیقی بازوی مکانیکی غیرخطی دو محوره با مفاصل صلب در حضور نامعینی

دوره 3، شماره 12، زمستان 1391، صفحه 61-65

مریم منتظری؛ سید حمید محمودیان