نویسنده = ظهیری، سید حمید
تعداد مقالات: 1
1. بهبود الگوریتم جستجوی گرانشی (GSA) به کمک منطق فازی

دوره 4، شماره 14، تابستان 1392، صفحه 41-52

امید مخلصی؛ سید حمید ظهیری؛ ناصر مهرشاد؛ سید محمد رضوی