روش‌های هوشمند در صنعت برق (JIPET) - داور - داوران