روش‌های هوشمند در صنعت برق (JIPET) - فرایند پذیرش مقالات