اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 529
تعداد پذیرش 137
تعداد عدم پذیرش 359

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 45
تعداد مقالات 316
تعداد مشاهده مقاله 1835545
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 582867
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 2 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 12 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 43 روز
متوسط زمان داوری 23 روز
متوسط زمان پذیرش 206 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 646 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 64 روز
درصد پذیرش 26 %