اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 508
تعداد پذیرش 121
تعداد عدم پذیرش 341

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 44
تعداد مقالات 300
تعداد مشاهده مقاله 1823574
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 576194
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 2 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 13 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 44 روز
متوسط زمان داوری 24 روز
متوسط زمان پذیرش 223 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 608 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 56 روز
درصد پذیرش 24 %