اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار نرخ مشاهده [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 447
تعداد پذیرش 103
تعداد عدم پذیرش 211

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 30
تعداد مقالات 194
تعداد مشاهده مقاله 1213218
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 376003
آمار میانگین زمان داوری
زمان تا اولین اقدام 6 روز
زمان تا اولین ارسال برای داوری 12 روز
زمان تا ارسال اولین بازنگری 40 روز
زمان داوری 21 روز
زمان پذیرش 189 روز
زمان عدم پذیرش 234 روز
زمان انتشار (بعد از پذیرش) 37 روز
درصد پذیرش 21.5 %