آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 789

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 54
تعداد مقالات 403
تعداد مشاهده مقاله 1967701
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 632556
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 10 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 37 روز
متوسط زمان داوری 19 روز
متوسط زمان پذیرش 153 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 552 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 179 روز
درصد پذیرش 26 %