آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 666
تعداد پذیرش 186
تعداد عدم پذیرش 420

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 51
تعداد مقالات 368
تعداد مشاهده مقاله 1887691
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 609063
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 11 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 39 روز
متوسط زمان داوری 21 روز
متوسط زمان پذیرش 168 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 573 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 144 روز
درصد پذیرش 28 %