اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار نرخ مشاهده [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 465
تعداد پذیرش 110
تعداد عدم پذیرش 275

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 31
تعداد مقالات 200
تعداد مشاهده مقاله 1230719
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 379494
آمار میانگین زمان داوری
زمان تا اولین اقدام 7 روز
زمان تا اولین ارسال برای داوری 13 روز
زمان تا ارسال اولین بازنگری 42 روز
زمان داوری 21 روز
زمان پذیرش 216 روز
زمان عدم پذیرش 472 روز
زمان انتشار (بعد از پذیرش) 44 روز
درصد پذیرش 23.75 %