اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 487
تعداد پذیرش 114
تعداد عدم پذیرش 322

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 43
تعداد مقالات 293
تعداد مشاهده مقاله 1817253
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 571846
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 2 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 13 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 45 روز
متوسط زمان داوری 24 روز
متوسط زمان پذیرش 230 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 589 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 54 روز
درصد پذیرش 23 %