روش‌های هوشمند در صنعت برق (JIPET) - پیوندهای مفید