روش‌های هوشمند در صنعت برق (JIPET) - بانک ها و نمایه نامه ها