روش‌های هوشمند در صنعت برق (JIPET) - واژه نامه اختصاصی